Сглобяване на барбекю елмас

Съставни части на камина-барбекю:

 1. – Горна част на камина
 2. – Удължена част на камина
 3. – Каминa
 4. – Основа на камина лява част
 5. – Основа на камина дясна част
 6. – Задна горна част
 7. – Странична горна лява част
 8. – Странична горна дясна част
  *Моделите «КласикЛукс» и «Комфорт Лукс»
 9. – Работна маса
 10. – Гранитна поставка*
 11. – Задна долна част
 12. – Странична долна лява част
 13. – Странична долна дясна част
 14. – Рафтче
 15. – Тяло16 – Огнеупорни тухли
 16. – Огнеупорни тухли
 17. – Защита на огнището не се комплектоват с гранитна поставка.

Инструкция за монтиране и използване на камина-барбекю:

 1. При монтажа на барбекю изберете равна, твърда повърхност.
 2. Барбекю се поставят на безопасно разстаяне от домове, постройки и дърветата, за да се избегне случайно запалване или пожар.
 3. Горната част на барбекю е най-подложена на спадане на температурите, за това препоръчваме да се разпалвате с малък пламък.
 4. За разпалване на барбекю да се използват дърва или дървесни въглища.
 5. По време на експлоатацията на барбекюто във вътрешната част с възможно да се появят малки пукнатини. Това не оказва влияние на безопасната работа на барбекюто.
 6. Cпозването на условията на производителя от купувача за монтирането и използването на барбекюто със задължително за понататъчното изпълнение на гаранционните задължения на производителя.

Препоръчваме:

 1. За разпалване на огъня да се използват само специално предназначени за целта средства.
 2. Барбекюто да се покрива през зимния сезон.

Внимание! Забранява се:

 1. Не използвайте барбекюто в закрити помещения!
 2. При разпалване не използвайте бензин или други нефтени продукти!
 3. Не заливайте с вода нажежените въглени!

Гаранционни задължения:

 1. Гаранционните задължения на стоката са: 1 (една година) от датата на покупката.
 2. Гаранцията не е валидна за изделия с механични повреди.
 3. В случай на възникване на гаранционни случай, купувача трябва да се обърне към представителя на производителя, контактите са дадени в инструкцията.
 4. Сервизното обслужване се осъществява само при наличие на гаранционен талон, чек за стоката (гаранционен договор).